1. ابتدا با سیم کارت خود کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری نموده و گزینه تماس را انتخاب کنید.
    2. با ارسال عدد ۱، گزینه استعلام اصالت را انتخاب کنید.
    3. شناسه (IMEI) دستگاه را وارد و ارسال کنید . ( ۱۵ رقم بدون خط فاصله ، ممیز و …)
    4. نتیجه استعلام برای شما پیامک می شود .